Booking form

U hebt het volgende geselecteerd:
Promotiecode toepassen
Gegarandeerd de beste prijs

Duurzaamheid

MORE FUTURE – ONS BELEID INZAKE DUURZAAMHEID

Tivoli Hotels & Resorts draagt zorg voor de originaliteit en authenticiteit van elke bestemming. We zijn van mening dat onze toekomst afhankelijk is van onze inspanningen voor het behoud van het milieu en de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Een visie voor de toekomst, een meer duurzame toekomst.
More Future, ons beleid inzake duurzaamheid, berust op 3 pijlers: menselijke ontplooiing, milieubehoud en de ontwikkeling van lokale economieën.

Menselijker: Meer verantwoord, Meer steun voor degenen in nood, Meer menselijkheid
Onze betrokkenheid bij degenen om ons heen. We vervullen een actieve rol in de gemeenschap, werken samen met lokale verenigingen en identificeren prioritaire interventiegebieden. We ondersteunen de uitdagingen van onze medewerkers en streven ernaar om zowel hun levens- als arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Groener: Bewuster, Efficiënter, Milieuvriendelijker
We erkennen onze verantwoordelijkheden ten aanzien van toekomstige generaties. We moedigen het vrijwillige beheer van CO2-emissies aan door deelname aan lokale milieuprojecten. We hanteren een meer doelmatige bedrijfsvoering om de impact van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Meer evenwicht: Meer oprechtheid, Meer transparantie, Meer rechtvaardigheid
Door middel van innoverende, grensverleggende projecten en duurzame relaties met de lokale gemeenschappen investeren we in onze authenticiteit. Onze toeristische producten en diensten zijn afgestemd op de unieke identiteit van elke regio, wat bevorderlijk is voor de lokale economie.