Booking form

U hebt het volgende geselecteerd:
Promotiecode toepassen
Gegarandeerd de beste prijs

Algemene voorwaarden

Neem deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door, ze zijn de basis waarop boekingen voor de merknamen Anantara, Avani, Elewana, Oaks, NH Hotels, NH Collection, nhow en Tivoli van de Minor Hotel Group Limited (de "Hotels") worden geaccepteerd. De onderstaande Algemene voorwaarden gelden voor boekingen die rechtstreeks via de websites van de hotels worden gedaan en voor betalingen via de betalingsgateway van Minor Continental Holding (Luxembourg) Sarl, een dochteronderneming van Minor Hotel Group Limited. Deze merken worden mogelijk beheerd door verschillende entiteiten, naar de welke u zult worden doorverwezen voor de op uw boeking van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

Door uw gebruik van deze Website stemt u in met deze Algemene voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden periodiek te herzien door de inhoud van dit bericht bij te werken. De herziene Algemene voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie. Op uw gebruik van sommige onderdelen of functies van de Website kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van deze aanvullende voorwaarden.

Voortijdig uitchecken
De vestiging houdt zich het recht voor om een vergoeding voor voortijdig vertrek in rekening te brengen wanneer een gast uitcheckt vóór de initiële vertrekdatum.

Laat uitchecken
Op verzoek. Neem contact op met de receptie. Er wordt mogelijk een meerkost in rekening gebracht.

Garantiebeleid
Om te kunnen reserveren is een geldige creditcard vereist.

Aanbetalingsbeleid
Er is mogelijk een aanbetaling vereist. 

Annuleringsvoorwaarden
Op elke boeking bij vestigingen van de Minor Hotel Group zijn Annuleringsvoorwaarden van toepassing. Indien u niet incheckt op de geplande aankomstdatum zullen er kosten in rekening worden gebracht, zoals aangegeven in de voor het geboekte tarief geldende Annuleringsvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om boekingen te annuleren of te wijzigen wanneer een klant een ongeldige creditcard heeft verstrekt, zich inlaat met frauduleuze of ongepaste activiteiten, of wanneer boekingen fouten of vergissingen bevatten of daar het gevolg van zijn. Daarnaast behouden we ons het recht voor om boekingen die niet voldoen aan onze Algemene voorwaarden, te annuleren of te wijzigen. Als gasten ervoor kiezen om hun verblijf in te korten of eerder uit te checken, worden er kosten in rekening gebracht, zoals aangegeven in de voor het geboekte tarief geldende Annuleringsvoorwaarden. In gevallen waar de boekingen zoals hierboven beschreven worden geannuleerd, heeft de Minor Hotel Group geen verplichting om nieuwe beschikbaarheid of de beste tarieven te garanderen. De gast dient een nieuwe reservering te maken tegen het best beschikbare tarief.
Als voorwaarde voor het gebruik van deze website stemt u ermee in om binnen 48 uur na het tijdstip van de reservering een betalingsbewijs, met vermelding van het bevestigingsnummer van de reservering, te verstrekken aan de reserveringsafdeling. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele bank- en/of transactiekosten. Verder accepteert u dat het hotel de reservering kan annuleren als het betalingsbewijs niet binnen 48 uur kan worden voorgelegd. U bent verantwoordelijk voor eventuele annulerings- of no-showkosten en bevestigt hierbij dat de bij de reservering verstrekte informatie en persoonlijke contactgegevens correct zijn ter validering door het hotel.

Fouten in de prijsstelling
De Minor Hotel Group en zijn vestigingen behouden zich het recht voor om contracten op elk moment te annuleren op basis van onjuiste prijs- of service-informatie.

Vreemde valuta
Alleen de bij uw boeking gebruikte valuta is bindend.

Relocatie
In zeldzame, onverwachte gevallen waarbij de vestiging geen eerder bevestigde accommodatie kan verschaffen, wordt voldaan aan de standaardverplichting door gasten kosteloos onder te brengen in een alternatieve accommodatie, van gelijkwaardige of betere kwaliteit, binnen de Minor Hotel Group. Indien er geen accommodatie van gelijkwaardige of betere kwaliteit in de buurt van de oorspronkelijke boeking beschikbaar is, kan ook een accommodatie van lagere kwaliteit ter beschikking worden gesteld. In dat geval krijgen gasten het eventuele verschil terugbetaald.
De aangeboden alternatieven worden bepaald door de desbetreffende vestiging. Indien de gast een accommodatie van een andere dan de onder deze voorwaarde aangeboden kwaliteit wenst, zal deze het eventuele verschil moeten bijbetalen.

Disclaimers 
Door uw gebruik van deze Website garandeert u de Minor Hotel Group dat u deze Website niet zult gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden krachtens deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Terwijl de Minor Hotel Group regelmatig discussies, chats, berichten, communicaties, mededelingen, en dergelijke op deze Website monitort of beoordeelt, heeft de Minor Hotel Group hiertoe geen verplichting en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan, noch voor fouten, laster, smaad, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, profaniteiten, gevaarlijke praktijken of onnauwkeurigheden van dergelijke informatie op de Website. Het plaatsen of delen van onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of profane inhoud of materiaal dat strafbaar kan worden gesteld, aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet, is uitdrukkelijk verboden. De Minor Hotel Group zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die de identiteit van personen die dergelijke informatie of materialen plaatsen, opvragen.

Beperkte aansprakelijkheid 
Onverminderd tegenstrijdige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen de Minor Hotel Group en zijn vestigingen niet verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade of uitzonderlijke omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomsten- en winstderving, verlies van gebruik of kansen, voortvloeiend uit de uitvoering of niet-nakoming van de onder deze Algemene voorwaarden geldende verplichtingen.

Verzekering 
De Minor Hotel Group adviseert u nadrukkelijk om een uitgebreide reisverzekering af te sluiten. Aanbevolen wordt om de volgende dekkingen in de polis op te nemen - verlies van betaling door annulering, verlies of beschadiging van persoonlijke bagage, verlies van financiële middelen en medische kosten.

Koppelingen naar derde partijen 
De Minor Hotel Group heeft geen zeggenschap over websites van derden en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gekoppelde websites of koppelingen op dergelijke websites. De Minor Hotel Group verstrekt dergelijke koppelingen alleen voor uw gebruiksgemak, wat niet betekent dat de Minor Hotel Group de gekoppelde website of de daarop verstrekte informatie goedkeurt, controleert of verifieert.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 
De op, en via deze website omschreven producten en/of diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw land. We kunnen niet garanderen dat de op de Website aangeboden diensten of producten geschikt of beschikbaar zijn op een bepaalde locatie. De Website wordt beheerd vanuit Thailand en wordt beheerst door het Thaise recht.

PRIVILEGE - ALGEMENE VOORWAARDEN

  • PRIVILEGE behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
  • De minimumleeftijd voor lidmaatschap van PRIVILEGE is 18 jaar of ouder in gebieden waar dit vereist is door de lokale wetgeving.
  • Leden dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun profielen en inloggegevens om te garanderen dat er geen ongeautoriseerde transacties worden uitgevoerd met hun accountgegevens. Leden zijn verantwoordelijk voor alle via hun account uitgevoerde acties.
  • Kortingen op kamers kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en kunnen niet worden toegepast op reeds gemaakte boekingen.
  • Kortingen zijn alleen geldig op boekingen via de websites van de merknamen van het hotel, met uitzondering van, maar niet beperkt tot, (bulkverkoop, reisagenten, online reisorganisaties, andere kortingen of tussenpersonen).
  • PRIVILEGE behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment, en met of zonder voorafgaande kennisgeving, een profiel van een lid te beëindigen. Een dergelijke beëindiging omvat de onmiddellijke opschorting van een account en het verwijderen van alle verdiende of nog niet verdiende voordelen die in het kader van het programma werden verworven of toegekend. Dit kan tevens de annulering van bestaande en toekomstige boekingen die via het profiel van het lid werden gemaakt, inhouden.